Een kattengejank laten horen

Peribahasa dalam bahasa Belanda, ini terjemahannya adalah: "membuat suara seperti jeritan kucing."

Artinya adalah, menyanyi dengan suara buruk.

Peribahasa Belanda
A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z