Bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian

Berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian :

  • Perbuatan yang walaupun terasa berat, namun dapat menghasilkan hasil yang baik di kemudian hari.
Peribahasa Indonesia
A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z