Tiada buruk yang tiada elok

Tiada buruk yang tiada elok

Artinya: Orang yang berselisih akan berbaikan juga.

Peribahasa Indonesia
A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z