Takkan dua kali orang tua kehilangan tongkat

Takkan dua kali orang tua kehilangan tongkat : jangan melakukan kesalahan yang sama.

Peribahasa Indonesia
A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z