Sepuluh batang bertindih yang di bawah juga yang kena

Sepuluh batang bertindih yang di bawah juga yang kena : artinya pihak manapun yang menang dalam perang saudara maka rakyat kecil jugalah yang tetap menderita / merasakan kesusahannya.

Lihat pula

sunting
Peribahasa Indonesia
A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z