Seperti buku gaharu

Seperti buku gaharu artinya baru memperlihatkan kelebihannya / keunggulan bila memang sudah diperlukan.

Peribahasa Indonesia
A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z