Seperti anjing kedahuluan

Seperti anjing kedahuluan : artinya niat hati hendak meminang anak gadis orang, kedahuluan oleh orang besar / orang kaya (lalu pulang dengan kecewa).

Lihat pula

sunting
Peribahasa Indonesia
A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z