Rekah tidak, rekat pukah

Rekah tidak, rekat pukah

  1. keadaan hubungan antara dua orang yang tidak terlalu akrab dan tidak pula bermusuhan
  2. keadaan status quo.
Peribahasa Indonesia
A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z