Neraca yang palingan, bungkal yang piawai

Neraca yang palingan, bungkal yang piawai artinya hakim yang adil dalam memutuskan perkara.

Peribahasa Indonesia
A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z