Ketika ada jangan dimakan, telah habis maka dimakan

Ketika ada jangan dimakan, telah habis maka dimakan

Artinya:

  1. Uang tabungan janganlah dihambur-hamburkan, agar kelak tidak menderita kesusahan sendiri.
  2. Simpanan, bila tak ada mata pencaharian lagi barulah dipergunakan harta simpanan itu (nasihat supaya berhemat).
Peribahasa Indonesia
A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z