Kalau tidak berada-ada takkan tempua bersarang rendah

Kalau tidak berada-ada takkan tempua bersarang rendah

Artinya: Tentu ada maksud tersembunyi seseorang berlaku secara luar biasa.

Peribahasa Indonesia
A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z

غتتتتت