Kalau sorak dahulu daripada tohok, tidak mati babi

Kalau sorak dahulu daripada tohok, tidak mati babi : artinya biasanya bila telah bergembira ria sebelum menang, akhirnya tidak jadi menang.

Peribahasa Indonesia
A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z