Jika air orang disauk, ranting orang dipatah, adat orang diturut

Jika air orang disauk, ranting orang dipatah, adat orang diturut: jika berdiam di suatu tempat, hendaklah adat istiadat orang di tempat itu dituruti.


Peribahasa Indonesia
A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z