Hendak air pancuran terbit

Hendak air pancuran terbit

Artinya: Yang diperoleh lebih daripada yang dikehendaki.

Peribahasa Indonesia
A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z