Getikkan puru dibibir

Getikkan puru dibibir:

  1. perbuatan yang menambah kesukaran pada diri sendiri.
  2. benci kepada anak dan istri, makin dibenci makin menyusahkan.
Peribahasa Indonesia
A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z