Duduk sama rendah, tegak sama tinggi

Duduk sama rendah, tegak sama tinggi:

  • sejajar dalam martabat atau tingkatnya.
  • sama adil di kedua belah pihak baik hak dan kewajiban.
Peribahasa Indonesia
A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z