Dikati sama berat, diuji sama merah

Dikati sama berat, diuji sama merah dikatakan pada keadaan seimbang, sederajat tentang pangkat atau kedudukan.

Peribahasa Indonesia
A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z