Dalam madu berisi empedu

Di dalam perkataan yang baik biasanya berisi tipu daya tidak baik