Dahulu bajak daripada jawi

Dahulu bajak daripada jawi: orang muda yang belum mempunyai pengalaman dijadikan pemimpin orang tua-tua yang berpengalaman.

Peribahasa Indonesia
A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z