Cerdik perempuan melebuhkan, saudagar muda mengutangkan

Cerdik perempuan melebuhkan, saudagar muda mengutangkan: orang bodoh tidak perlu dipertimbangkan perkataannya.


Peribahasa Indonesia
A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z