Buruk dibuang dengan rundingan, baik ditarik dengan mufakat

Buruk dibuang dengan rundingan, baik ditarik dengan mufakat

Artinya: Setiap perkara dapat diselesaikan asal kedua belah pihak mau berunding dan bermusyawarah.


Peribahasa Indonesia
A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z