Buah yang manis berulat di dalamnya

Buah yang manis berulat di dalamnya artinya hati-hati dengan perkataan yang manis biasanya mengandung maksud yang tidak baik.

Peribahasa Indonesia
A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z