Berjalan pelihara kaki, berkata pelihara lidah

Berjalan pelihara kaki, berkata pelihara lidah artinya selalu berhati-hati / waspada dalam sebarang pekerjaan / kegiatan agar tidak mendapat kesusahan di belakang hari.

Lihat pula

sunting
Peribahasa Indonesia
A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z