Berhakim kepada beruk

Berhakim kepada beruk artinya orang yang memutuskan perkara (hakim) sangat tamak sehingga kedua belah pihak yang bersengketa mendapat kerugian.

Peribahasa Indonesia
A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z