Belalang dapat menuai

Belalang dapat menuai artinya sesuatu yang mudah sekali didapat sehingga menjadi tidak berharga.

Peribahasa Indonesia
A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z