Atap ijuk perabung timah

Atap ijuk perabung timah:

  • dua perkara yang sepadan/cocok.
  • anak dengan menantu sepadan.
Peribahasa Indonesia
A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z