Adat bersendi syarak, syarak bersendi adat

Adat bersendi syarak, syarak bersendi adat

Artinya:Segala pekerjaan hendaklah selalu mengingat aturan adat dan agama (jangan bertentangan satu dengan yang lain).

Peribahasa Indonesia
A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z