Adakah air dalam tong itu berkocak, melainkan air yang setengah tong itu juga yang berkocak

Adakah air dalam tong itu berkocak, melainkan air yang setengah tong itu juga yang berkocak; artinya : orang yang pandai, tidak akan sombong hanya orang yang bodoh jua yang mau berbuat demikian.

Peribahasa Indonesia
A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z