Ada aku dipandang hadap, tiada aku dipandang belakang

Ada aku dipandang hadap, tiada aku dipandang belakang: Bila sedang berhadapan bermulut manis, tetapi bila berbelakang lain perkataannya.

Peribahasa Indonesia
A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z