Wikiquote:Kutipan bulan ini/Juli 2005

Hakikat orang miskin bukanlah mereka yang tidak mempunyai harta dan kekayaan, melainkan mereka yang tidak mempunyai iman dan ilmu. ~ Abdullah Gymnastiar