Wikiquote:Kutipan bulan ini/April 2011

"Jangan biarkan diri Anda teralih oleh apa yang Anda harapkan benar, tetapi lihatlah pada fakta yang ada." ~ Bertrand Russell