Peribahasa Mbojo

Halaman ini memuat daftar peribahasa Mbojo yang disusun berdasarkan alfabet.

ASunting

BSunting

bune haju ma da ntau ro o
‘Bagai pohon tak berdaun’
Seseorang yang berilmu, namun tidak memanfaatkan dan mengamalkan ilmunya.

CSunting

cihu ku’i wana
‘Sikut kiri kanan’
Orang yang suka merampas milik maupun kedudukan orang lain.
condo oi ndeu ndai
‘Sauk air, mandi sendiri’
Seseorang yang hidup mandiri.
coro coro maja
‘Pura-pura malu’
Seseorang yang menginginkan sesuatu namun malu untuk mengambilnya.

DSunting

dana tabe da ra boha ba ura
‘Bumi mana yang tidak kena hujan’
Setiap orang pernah berbuat salah.