Peribahasa Jerman

Berikut adalah daftar peribahasa Jerman:

  • "Andere Länder, andere Sitten."
    • Lain negara, lain adat istiadat