Peribahasa Inggris C

Cut your coat according to your cloth.

  • Sesuaikan pengeluaran anda dengan penghasilan anda
Peribahasa Inggris
A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z