Peribahasa Bengali

artikel daftar Wikimedia

Berikut adalah peribahasa dalam bahasa Bengali:

  • Na mama thokekona kana mama bhala
    • Lebih baik ada meski buruk, daripada tidak ada sama sekali
  • Orthoi onorthore mula
    • Uang adalah pangkal segala kejahatan
  • Oronjoredon kore
    • Menangis dalam keliaran