Orang kaya suka dimakan, orang elok selendang dunia

Orang kaya suka dimakan, orang elok selendang dunia : dikatakan kepada orang kaya yang tidak kikir; hartawan yang dermawan