Manunggangan aia ka lauik

Manunggangan aia ka lauik. Bahasa Indonesia: Menuangkan air ke laut. Arti: Memberikan suatu yang kecil pada pihak yang besar atau kaya, sehingga tak dianggap.

Peribahasa Minang
A-B C-K
L-R S-Z