Ilmu adalah segala jenis pengetahuan yang telah diyakini kebenarannya.

Penuntutan

sunting
 • "Tuntutlah ilmu sejak dalam buaian hingga ke liang lahat."
  • Disebutkan oleh Muhammad.
  • Dikutip dari Tirtarahardja, U., dan Sulo. S. L. L. (2010) Pengantar Pendidikan Edisi Revisi. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Hlm. 43.

Perumpamaan

sunting

Karakteristik

sunting
 • "Ilmu tidak selalu sependapat. Bahkan dalam beberapa persoalan yang penting tidak terdapat pertemuan, apalagi bersifat koheren."
  • DIkemukakan oleh Gilbert Highet.
  • Sumber: Suriasumantri, Jujun S. (1996) Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hlm. 136.

Perkembangan

sunting
 • "Ilmu hanya dapat maju apabila masyarakat berkembang dan berperadaban."
  • Ditulis dalam Muqaddimah karangan Ibnu Khaldun.
  • Sumber: Suriasumantri, Jujun S. (1996) Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hlm.259