Dahulu duduk daripada cangkung

Dahulu duduk daripada cangkung

Artinya: merasa sudah menguasai sesuatu, padahal belum dikuasainya.