Dahulu bajak daripada sapi

Dahulu bajak daripada sapi

Artinya: lebih mendahulukan anak muda yang belum berpengalaman daripada orang tua yang sudah berpengalaman.