Dahan pembaji batang

Dahan pembaji batang

Artinya: orang kepercayaan yang menyalahgunakan harta benda tuannya yang semestinya dijaga baik-baik.