Charles de Montesquieu

Wikipedia memiliki artikel ensiklopedia mengenai:

Kutipan sunting

Tidak ada tirani yang lebih kejam daripada yang mengabadikan kekuasaan di balik payung hukum dan atas nama keadilan.