Bagai garam jatuh ke air

Bagai garam jatuh ke air

Artinya: petuah yang tidak sukar diterima