Bagai bulan dengan matahari

Bagai bulan dengan matahari

Artinya: perbandingan yang sesuai atau sepadan