Bagai aur di atas bukit

Bagai aur di atas bukit: sukar disembunyikan oleh sebab mudah sekali dilihat orang.